Villa Haizea Erreportaia I Reportaje Villa Haizea // Donostia 2010

"CASA VIVA" ALBISTEAREN BARRUKALDEKO APAINKETA ERREPORTAIA:

"VILLA HAIZEA" ETXEBIZITZA UNIFAMILIARRA, HOSPITALES, DONOSTIA

Ohiko etxebizitzaren berrirakurketa eta bere espazioak balioan ezartzea, egungoa errespetatuz eta giro berriak sortzen jolastuz hutsune eta ikuspuntuen bidez...

Argitalpena: "Casa Viva"

REPORTAJE DE INTERIORISMO DE LA REVISTA CASA VIVA:

VIVIENDA UNIFAMILIAR VILLA HAIZEA EN HOSPITALES, DONOSTIA

Una reinterpretación de la vivienda original y una puesta en valor de sus espacios, respetando lo existente y jugando a crear nuevos ambientes mediante vacíos y visuales...

Publicación: Casa Viva


PDF ikusi - Ver en PDF

 

 

Izaskun Larzabal
arquitectura I urbanismo
Avenida de Tolosa nº5 3ª planta 1/D
20.018 Donostia | San Sebastián
Tel 943 44 58 54 | Fax 943 44 53 27
tecnicos@izaskunlarzabal.com
www.izaskunlarzabal.com