Azkoitiko Musika Eskola I Escuela de música de Azkoitia // Azkoitia // 2013 //

Lehiaketa hau Azkoitiko Elkargunean iada badagoen lokal baten antolaketan datza, hauxe udal musika eskola bilakatzeko.
Musika eskola honek hiru zatitan bana daitekeen programa orokorra eduki behar du.
-ikasketa atala: 8 instrumentu gela, 3 entseiu gela, 3 lengoaia musikal gela (hauetako bat entseiu gela delarik) eta udal bandarentzako entseiu gela handia. Taldea umeentzako dantza eta musika tailerrekin osatzen da.
-atala lagungarria: fonoteka-infoteka, luburutegi musikala eta irakasle gela.
-zerbitzu atala: idazkaritza, espazioa, komunak, biltegiak...
Projektuaren ideia "ameba" edo "gorputz biguin" batean datza, antolatze eskema eta pertsonai nagusi bezela azaltzen dena.
Musika eskolaren bihotza izango da eta programa "alaia" (umeen tailerrak, banda, dantza, entseiuak...) jasoko du, lotsa gabez kanpora ateraz, sarrera fatxadaraino, pasabidean nabariz, mugimendu eta zabaltze efektua sortuz eta ibiltarien arreta bereganatuz keinu horren bidez.
Egun eraikia dagoen itxiturak zurrunak eta kartesiarrak dira. "Amebaren" efektuak itxitura hauek apurtu egiten ditu nahita, perimetroaren presioa alde batera utzi eta indarrez pasabidean ageriz.
"Ameba" hau egurrez estalitako kutxa organikoa da, "goxua" eta atsegina den materiala, egungo fatxada koloretsuarekin bat eginez.
Musika eskola osoa gorputz nagusi honen inguruan antolatuko da, koltxoi moduan dabilen tarte espazio batez inguratua, bestelako programaren banatzaile bezala dabilena. Bestelako programa geometria ortogonalaren bidez antolatu egingo da, "L" itxurako pieza lineala osatuz elementu modulagarrien bidez, zeinetan ikasketa programa kokatzen den: instrumentu gelak, lengoai musikal gelak eta irakasle gela.

El concurso objeto de estudio plantea llevar a cabo el acondicionamiento de un local existente y construido con anterioridad al presente proyecto como escuela de música municipal y ubicado en el edificio Elkargunea de Azkoitia.
La escuela de música deberá albergar un programa general que puede subdividirse en tres grupos o ámbitos.
-Ámbito docente: 8 aulas de enseñanza instrumental, 3 salas de ensayo, 3 salas de lenguaje musical (una de ellas además de ensayo) y la gran sala de ensayo de la banda municipal. Se completa este ámbito con los espacios infantiles de danza y taller musical.
-Ámbito de apoyo a la docencia: fonoteca-infoteca, musical-biblioteca y sala de profesores.
-Ámbito gestión y servicios: administración,espacio,aseos,almacenes...
La idea principal del proyecto se trata de "una ameba" o "cuerpo blando" que se erige como protagonista central del esquema organizativo.
Será el corazón de la Musika eskola y acoge el programa "divertido" (talleres niños, banda, danza. ensayos...) de la Musika eskola y con descaro se asoma y sale hacia la fachada de acceso, haciéndose presente en el pasadizo, generando un movimiento y ensanchamiento en el paso y a su vez una llamada de atención.
Los contornos del local construido en la actualidad son rígidos y cartesianos. El efecto de la “ameba” que sale rompiendo el contorno de la fachada es intencionado, como si se evadiera de la presión del perímetro e irrumpiera con fuerza en el paso.
Esta “ameba” es una caja orgánica recubierta de listones de madera, un material amable y sugerente ("goxua"), que armoniza con el colorido manifiesto de la envolvente actual.
Toda la Musika eskola se organiza en torno a este cuerpo principal que se rodea de un espacio intermedio que actúa como colchón en todo su perímetro interior, es el espacio que actuará como distribuidor del resto del programa. Este resto se resuelve básicamente con geometría ortogonal mediante elementos modulares que conforman una pieza lineal en "L" donde se ubica el programa docente: aulas instrumentales, aulas de lenguaje musical y sala de profesores.

Ireki|Abrir

 

 

Izaskun Larzabal
arquitectura I urbanismo
Avenida de Tolosa nº5 3ª planta 1/D
20.018 Donostia | San Sebastián
Tel 943 44 58 54 | Fax 943 44 53 27
tecnicos@izaskunlarzabal.com
www.izaskunlarzabal.com