Z2 futbol zelai berra I Nuevo campo Z2 // Zubieta // Donostia // 2016

Belar naturaleko z2 berriaren eraikuntza amaitu da, eta hemendik aurrera lehen taldearen esku egongo da. Zelai berria lehen taldeak erabiltzeko zuzenduko da, eta Realak entrenatzeko izango dituen jokalekuetako bat izango da, gorputz teknikoak erabakitzen duen asteroko planaren arabera. Hemendik aurrera lehen taldeak z7 eta z2 berria txandaka erabiliko ditu, aurreikusita baitago Zubietan ekintza plan berri bat abiaraztea.

La construcción del nuevo z2 de hierba natural ha llegado a su fin y estará a disposición del primer equipo. Este nuevo campo, destinado al uso del primer equipo, será uno de los escenarios en los que entrene la Real en función del plan semanal que adopte el cuerpo técnico. A partir de ahora el primer equipo alternará el z7 y el nuevo z2, ya que está previsto que comience en Zubieta un nuevo plan de actuaciones.

Ireki|Abrir
Ireki|Abrir
Ireki|Abrir
Ireki|Abrir
Ireki|Abrir

 

 

Izaskun Larzabal
arquitectura I urbanismo
Avenida de Tolosa nº5 3ª planta 1/D
20.018 Donostia | San Sebastián
Tel 943 44 58 54 | Fax 943 44 53 27
tecnicos@izaskunlarzabal.com
www.izaskunlarzabal.com