ON DISEÑO Nº 363 I Hoteles y Restaurantes // Hotel Zenit // Donostia // 2016 //

ZENIT HOTEL


Hotel erabileraren singulartasuna etxebizitza eraikuntza berriko eraikinen presentziak menperatutako ekintza testuinguru batean bere izaera ikonikoa baldintzatzen dute, bai eta bere bolumetria eta tratamendu kromatikoa ere.


Funtsean iceberg bat sortzea planteatu zen, txuri glazialezko iglu bat, inguruko mendi magal berdeekin kontrajartzen den mugarri estrategiko bat bezala, nolabaiteko ikutu eskultorikoa eskainiz, lerro leun, ertz, gainazal eta angeluez osatua, irekiera errepikagarrien bidez argi eta itzalen arteko jokoa sortuaz...


La singularidad del uso hotelero en un marco de intervención dominado por la presencia de numerosos edificios residenciales de nueva planta condiciona su aspecto icónico, así como su volumetría y su tratamiento cromático.


En esencia se concibió crear un iceberg, un iglú de blanco glacial, un hito estratégico en la ciudad que contrastara con el verde de las laderas, con un cierto toque escultórico con sutiles líneas, aristas, planos y ángulos, con aperturas repetitivas creando juegos de luz y sombras...PDF ikusi - Ver en PDF

 

 

Izaskun Larzabal
arquitectura I urbanismo
Avenida de Tolosa nº5 3ª planta 1/D
20.018 Donostia | San Sebastián
Tel 943 44 58 54 | Fax 943 44 53 27
tecnicos@izaskunlarzabal.com
www.izaskunlarzabal.com