137 BOE Puion I 137 VPO Puio // Donostia 2009

Etxebizitza multzo honen proiektu arkitektonikoaren ideia proiektu faktoreak ahalik eta gehien arrazionalizatzetik dator, hala nola banaketak, ondoriozko tipologiak, eraikuntza sistema, egitura diseinua, etab....

Eragikortasunak energetikoa, maila arkitektonikora eramanda, proiektua irudikatu behar du, kontzeptu hau ezinbestekoa baita etxebizitza proposamenak gain hartzean gaur egun.

Eremuaren egungo ordenazioak tipologia desberdinak proposatzen ditu etxebizitza blokeetan, oinarri bezala fondo desberdinak, berauen luzera edo eraikitze aurre desberdinak edota perfilak izanez.

Eraikitze fondo parametro horren desberdinak egotea gure proiektuan handicap bat bihurtzen da, etxebizitza guztien eguzkitzapena bilatzen duena ezinbestean guztietan bi norabideko oinarria ezarriz.

Oinarri hau ezibestekotzat joko da gure proposamenean, hala nola konposizio, fatxada eta tratamendu estetiko eta materialen koherentzia bezala. Eraikin bakoitzean konponbide desberdinak ezartzen dira, hauek ordea oinarri berbera izango dute eta emaitza homogeneo bat bilatuko da.

El proyecto arquitectónico de este conjunto de viviendas parte de la idea de racionalizar al máximo tanto distribuciones, como tipos resultantes, sistemas constructivos, diseño estructural, ocupación, etc

La eficiencia energética, elevada a categoría arquitectónica, debe ilustrar el proyecto, ya que entendemos que este principio, el de la eficiencia, resulta esencial a la hora de abordar las propuestas de vivienda hoy día.

La ordenación del presente ámbito plantea diferentes tipologías edificatorias en los bloques residenciales, en base a los diferentes fondos, variadas longitudes o frentes de edificación de los mismos, así como los perfiles.

El parámetro de los fondos edificatorios tan distintos es un handicap para nuestro proyecto que busca en todo momento garantizar el soleamiento de todas las viviendas en base a un riguroso sometimiento al principio de doble orientación de todas ellas.

Adoptando este principio como irrenunciable en esta propuesta, así como la coherencia en la composición, las fachadas y tratamiento estético y los materiales del conjunto, se adoptan diferentes soluciones para cada uno de los edificios partiendo de la misma base y buscando un resultado homogéneo.

Ireki|Abrir
Ireki|Abrir
Ireki|Abrir
Ireki|Abrir
Ireki|Abrir

 

 

Izaskun Larzabal
arquitectura I urbanismo
Avenida de Tolosa nº5 3ª planta 1/D
20.018 Donostia | San Sebastián
Tel 943 44 58 54 | Fax 943 44 53 27
tecnicos@izaskunlarzabal.com
www.izaskunlarzabal.com