Villa Haizea I Etxebizitza unifamiliar eraberritua // reforma vivienda Unifamiliar // Donostia 2010

Haizea etxea deituriko etxebizitza unifamiliarreko errefermoari dagokio honako proiektuak, Begiristain Doktorea Pasealekuan kokatua Donostiako Hospitaleen zonan. Itxura berritu eta bakun bat emango zaio.
Barne erreforma honetan elementu batzuen berkokapena proposatzen da, hala nola eraikinaren kanpo itxuraren aldekata batzuk eta inguruko orubearen hobekuntzak baita ere.
Eskaileraren kokapena aldatuko da etxebizitzako gune zentraletik kenduz. Gutxiago erabiltzen den bigarren gune batetara eramango da, modu honetan oin bakoitzaren funtzionamendu optimoena lortuz eta baita bien argiztapen eta aireztapen natural jarraituak.
Behe solairuan oin garbi bat lortzeko asmoa dago, non batasuna lortzeko eguneko zonaren nukleo osoa komunikatuko den, hall, sukalde eta egongelarikin.
Gauzatzen diren hutsuneak bertan daudenei lotuak daude, honela oin bakoitzean argiztapen eta aireztapen hoberenak lortuz.
Mendebaldeko fatxadan, behe solairuan, zorudun zona bat jarriko da arkupe ireki batekin. Fatxada nagusi honi garrantzia gehiago emango zaio.
Modu berean, inguruko orubean ere hobekuntza nabarmena egiten da. Honen topografia irregularra izatean, bere egonkortasuna hobetzeko lautu egiten da eta itxura atsegin bat ematen zaio aukeratutako zelai egokiaren bidez.

El presente proyecto consiste en la reforma realizada en la vivienda unifamiliar denominada villa Haizea, ubicada en el Paseo Doctor Beguiristain, en la zona de Hospitales de Donostia, dotándola de un aspecto renovado y singular.
En esta reforma interior se pretenden varios cambios de ubicación de diferentes elementos, así como ciertos cambios en la estética exterior del edificio y mejoras en el terreno circundante.
Se pretende la reubicación de la escalera, eliminándola de la zona central de la vivienda para ubicarla en una zona más secundaria e inusual, consiguiendo así un óptimo funcionamiento de cada planta, dotando a las plantas de iluminación y ventilación natural constante.
Se pretende crear un espacio diáfano en planta baja, en el que se comunica tódo el núcleo de estancia de día que es hall, cocina, comedor y sala de estar, lo cuál da imagen de unidad.
Las aperturas de hueco que se ejecutan corresponden a ventanas existentes, buscando dotar a cada planta de la iluminación y ventilación óptima.
En la fachada oeste, en planta baja, se dispone de una zona pavimentada a la que se incorpora un porche abierto, con objeto de dar más entidad a esta fachada considerada como fachada principal.
Así mismo, se realiza una importante mejora en el terreno circundante, de topografía irregular, mejorando su estabilidad, allanándolo y dándole un agradable aspecto mediante el cesped seleccionado.

Ireki|Abrir
Ireki|Abrir
Ireki|Abrir
Ireki|Abrir
Ireki|Abrir
Ireki|Abrir

 

 

Izaskun Larzabal
arquitectura I urbanismo
Avenida de Tolosa nº5 3ª planta 1/D
20.018 Donostia | San Sebastián
Tel 943 44 58 54 | Fax 943 44 53 27
tecnicos@izaskunlarzabal.com
www.izaskunlarzabal.com