Zerbitzuak

 

 

Izaskun Larzabalen sinadura bere lanen kalitate eta bezeroen nahien betetzearen konpromezuaren islada da.

Berauen nahien betetzea lortzea funtsezkoa da, eta horregatik bakoitzarekin elkarrekin lan egiten du modu zuzen batean eta proiektu bakoitzaren garapenean parte hartzera bultzatzen ditu. Proiektu bakoitzaren beharretara moldatzen da, bakoitza berezia izatea bilatuz, honetarako eraikuntza eta estetika erantzun berritzaile eta originalak ezarriz, beti ere ezarri beharreko arauak betetzen direla ziurtatuz.

La firma de Izaskun Larzabal es reflejo de su compromiso con la calidad de los trabajos y la satisfacción de los clientes.

Lograr la satisfacción de los mismos es vital, y por ello colabora estrechamente con cada uno y fomenta su participación a lo largo del proceso de cada proyecto, adecuándose a sus necesidades según cada proyecto, buscando marcar la diferencia, aplicando para ello soluciones constructivas y estéticas innovadoras y originales, garantizando siempre el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.





Donostiako Arkitektura Goi Eskola Teknikoan titulatua 1994. urtean, bide profesional luze bat, esperientzia handia sektorean eta gauzatutako lanen zerrenda luze bat bere baitan dituelarik, Izaskun Larzabalek ondorengo zerbitzuak eskaintzen ditu :

Titulada por la Escuela Superior de Arquitectura de Donostia en el año 1994, con una larga trayectoria profesional, una gran experiencia en el sector y una amplia lista de trabajos realizados, Izaskun Larzabal ofrece los siguientes servicios:

- Eraikitza projektuak / Proyectos de edificación

- Hitigintza projektuak / Proyectos de urbanismo

- Berriztapen projektuak / Proyectos de rehabilitaciones

- Burrukaldeko projektuak / Proyectos de interiorismo

- Justifikazio projektuak / Justificaciones técnicas
- Aurrekontu projektuak / Presupuestos y mediciones

- Obra zuzuendaritza / Dirección de obra

- Arkitektura lanen kudeaketa /
  Gestión de trabajos de arquitectura

- Arkitektura eta hirigintza aholkuak /
  Asesoramiento en arquitectura y urbanismo

 

 

Izaskun Larzabal
arquitectura I urbanismo
Avenida de Tolosa nº5 3ª planta 1/D
20.018 Donostia | San Sebastián
Tel 943 44 58 54 | Fax 943 44 53 27
tecnicos@izaskunlarzabal.com
www.izaskunlarzabal.com